Kontakt

Listy, sugestie, uwagi, skargi, zażalenia, groźby, pochwały, zdjęcia, artykuły prosimy słać na adres lk@tzzad.pl